Signalisatie Verlichting  thumbnail

Signalisatie Verlichting

Published Jan 16, 24
2 min read

Table of Contents


Overigens vraag je je af hoever de overheid in dit verband moet gaan. afzetpalen met ketting. Denk eens aan het opzetten van een fietsenstalling met een paar bewakers; moet de overheid nu zoiets ook gaan reguleren, moet zij daarvoor voorschriften geven? Dat valt in feite ook onder dit wetsvoorstel (afzetpalen met ketting). In de stukken hebben wij ook al eerder de vraag ter sprake gebracht waarom in artikel 2 slechts categoriale vrijstelling en geen individuele ontheffing kan worden verleendDie motivering luidt, dat een uitzondering niet gebaseerd dient te zijn op overwegingen die zijn ontleend aan individuele omstandigheden, maar op objectief aan de aard van de werkzaamheden ontleende gronden - afzetpalen met ketting. Maar waarom zou op objectieve gronden geen individuele ontheffing mogelijk zijn? Kan in de aard en de omvang van de activiteiten geen objectieve grond gelegen zijn voor een uitzondering en dus voor een ontheffing? Het is ons er uiteraard niet om te doen om min of meer geïnstitutionaliseerde knokploegen aanspraak te geven op ontheffing, maar dit kan anders liggen bij incidentele en tijdelijke initiatievenHet derde punt van misschien wat zware regulering heeft betrekking op de ontheffing van het verbod voor opsporingsambtenaren om werkzaam te zijn voor een particuliere beveiligingsorganisatie of een particulier recherchebureau (afzetpalen met ketting). Op zichzelf is het heel goed – laat ik dat vooropstellen – dat daar regels voor worden gegeven. afzetpalen met ketting. Daar liggen risico’s

Dan moeten we erg voorzichtig zijn. afzetpalen met ketting. Ik refereer aan de uitspraak van de heer De Jong, directeur van een beveiligingsbedrijf, die vroeger bij de politie heeft gewerkt en dus de situatie kent: ’’rechercheurs van politie en van beveiligingsbedrijven kruipen bij elkaar aan tafel (afzetpalen met ketting). Daar zitten de risico’s als het gaat om integriteit en kwaliteit

Afzetpalen Met Eigen Bedrukking

Ik steun dat dus - afzetpalen met ketting. De vraag is echter of het niet een overtrokken zware procedure is, dat de beslissing over zo’n ontheffing genomen dient te worden door de minister van Binnenlandse Zaken in overeenstemming met de minister van Justitie en met een andere minister die het aangaat - afzetpalen met ketting. Dat meerdere ministers daarbij betrokken zouden moeten zijn, gaat toch wel echt verDat lijkt mij toch overtrokken - afzetpalen met ketting. Ik verwijs alleen maar naar de passage elders in de memorie van antwoord waar het gaat over de vraag op welke wijze gecontroleerd kan worden of het verbod van artikel 5, tweede lid, wordt nageleefd en waar gesteld wordt – als ik het goed begrijp – dat ook de korpschef toestemming kan verlenen voor bedoelde nevenwerkzaamheden

Latest Posts

Signalisatie Magazijn

Published Jan 18, 24
7 min read

Afzetpalen Kos

Published Jan 17, 24
7 min read

Signalisatie Verlichting

Published Jan 16, 24
2 min read